suicidprevention.se

För dig som arbetar med att förebygga självmord

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. 

Suicidprevention.se är en webbplats där vi samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbetet.

Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om vårt arbete med nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. Webbplatsen riktar sig främst till verksamheter och professioner som arbetar med att förebygga suicid.

En yngre man och en äldre. Fotograf: Jeanette Hägglund

Aktuellt

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention. När det gäller suicidprevention samordnar Folkhälsomyndigheten, sedan maj 2015, arbetet med suicidprevention på nationell nivå.

Illustration på folkgrupp på ett kontor
Nationell samordning inom psykisk hälsa- och suicidprevention

Statistik om suicid

Statistik
Mer statistik om suicid

Intresserad av psykisk hälsa?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finner du statistik, publikationer och annan kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.

Psykisk hälsa på Folkhälsomyndigheten.se

Lägesrapport

äldre man och kvinna

Vi publicerar årligen en sammanfattande rapport om utvecklingen på området utifrån vår roll som samordnande myndighet.

Lägesrapport: Psykisk hälsa och suicidprevention 2020

Utbildningen Psyk-E bas suicid

Ett utbildningsprogram om suicidprevention med filmade föreläsningar och faktablad. Den riktar sig till kommuner, regioner och andra aktörer som är intresserade av fördjupad kunskap om att upptäcka och möta suicidnära människor. 

Psyk-E bas suicid

Följ oss på twitter

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon