Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom ramen för den nationella strategin för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020. Inom suicidprevention har Folkhälsomyndigheten sedan i maj 2015 i uppdrag att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. I uppdraget verkar vi för att det förebyggande arbetet bedrivs enligt bästa tillgängliga kunskap.

Läs mer om uppdraget inom suicidprevention

Läs mer om uppdraget inom psykisk hälsa

Läs mer om Folkhälsomyndigheten

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer