suicidprevention.se

För dig som arbetar med att förebygga självmord

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. 

Suicidprevention.se är en webbplats där vi samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbetet.

Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om vårt arbete med nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. Webbplatsen riktar sig främst till verksamheter och professioner som arbetar med att förebygga suicid.

En yngre man och en äldre. Fotograf: Jeanette Hägglund

Aktuellt

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention. När det gäller suicidprevention samordnar Folkhälsomyndigheten, sedan maj 2015, arbetet med suicidprevention på nationell nivå.

Illustration på folkgrupp på ett kontor
Nationell samordning inom psykisk hälsa- och suicidprevention

Statistik om suicid

Statistik
Mer statistik om suicid

Läs mer om psykisk hälsa

Webbplatsen suicidprevention.se riktar sig till dig som arbetar med att förebygga suicid. Är du intresserad av psykisk hälsa kan du på Folkhälsomyndighetens webbplats hitta statistik, publikationer och annan kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.

Psykisk hälsa på Folkhälsomyndigheten.se

Följ oss på twitter

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon