Uppdaterad 3 mars 2021

Möten och konferenser

Här har vi samlat information om nationella möten och konferenser.

I Sverige arrangeras det vartannat år sedan 1997 en nationell konferens om suicidprevention. Under konferenserna lyfts nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferenserna bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

Huvudarrangör för konferensen är oftast en Region och samverkan sker bland annat med NASP och Folkhälsomyndigheten. NASP har på sin webbplats samlat dokumentation från tidigare konferenser. 

På grund av pandemin blir nästa nationella konferens digital. Den planeras att äga rum 10 september 2021. Mer information kommer.

Nationella möten

Folkhälsomyndigheten arrangerar årligen möten med olika aktörer, utöver regelbundna träffar med de aktörer som ingår i den nationella samordningen för suicidprevention. Därutöver sker samverkan på nordisk, EU och global nivå inom området suicidprevention.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) arrangerar sedan covid-19-pandemins börja en öppen samordning för psykisk hälsa i kristid. Här finns mer information om SKR:s öppna samordning.

Läs mer

Nationell samordning suicidprevention