Uppdaterad 26 oktober 2020

Suicidpreventiva dagen

Den 10 september varje år uppmärksammas suicid genom den suicidpreventiva dagen. Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO).

Sedan 2016 anordnar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Mind, Suicide Zero och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) ett seminarium om suicidprevention i samband med den suicidpreventiva dagen.

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2020 (information och material från dagen på NASP:s webbplats)

Suicidpreventiva dagen 2019: För att fler äldre ska vilja leva länge krävs insatser