Uppdaterad 12 oktober 2021

Suicidpreventiva dagen 2021

På den Suicidpreventiva dagen 2021 anordnade Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SKR, Mind, Suicide Zero, SPIV och SPES den digitala konferensen Livsavgörande samverkan. Konferensens huvudfokus var betydelsen av samverkan, samordning och samarbete för att minska suicid.

Livsavgörande samverkan 2021

Under den 3,5 timmar lång direktsända konferensen varvades kortare föreläsningar, filmer och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och exempel på praktiskt arbete från olika håll i landet. Syftet var att belysa suicidprevention inom flera verksamhetsområden och ge en bred bild av samverkan i olika sammanhang.

Konferensen lade fokus på suicid som en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention som på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Över 3000 personer från bl.a. kommuner, regioner, universitet, statliga myndigheter och civilsamhälleorganisationer tittade på sändningen. 

På den här sidan har vi samlat länkar till filmer och material som presenterades under dagens tre teman: primärvårdens roll, samhällsinsatser och efterlevandestöd samt samverkan på olika samhällsnivåer.

Dokumentation från den digitala konferensen

Tema: Primärvårdens roll för främjande av psykisk hälsa och suicidprevention

Tema: Samhällsinsatser och efterlevandestöd

Tema: Samverkan på olika samhällsnivåer

Annat material från konferensen

Checklista för suicidprevention (material till filmen om organisatoriska mellanrum)

Närståendestöd från Betaniastiftelsen

Beslutsstöd för skolor från Suicide zero

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser

Arbetet med en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Läs mer