Uppdaterad 22 januari 2021

Utbildningar

Här har Folkhälsomyndigheten samlat några av de utbildningar som finns inom området suicidprevention.

Utbildningsinsatser är en insats som flera olika aktörer arbetar med på olika nivåer i samhället. I två forskningsprojekt har Folkhälsomyndigheten tagit fram fördjupad kunskap om effekter och erfarenheter av utbildningsinsatser för att förebygga självmord. Läs mer om forskningen.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en utbildning för ledare som möter barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Fler utbildningar