Uppdaterad 20 juni 2019

Utbildningen Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid är en webbutbildning som ger kunskap om suicid, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom t.ex. kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor.

Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade diskussioner och fallbeskrivningar samt en ordlista.

Läs mer om utbildningen här

Utbildningen är framtagen av Karolinska Institutet med stöd av Folkhälsomyndigheten