2016

 • Fortsatt uppdrag om självmordsprevention

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har fått i fortsatt uppdrag av regeringen att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå.

 • Så är den psykiska hälsan i ditt län

  Publicerad

  Nu är det enklare att se hur den psykiska hälsan ser ut i enskilda kommuner och på länsnivå. Folkhälsomyndigheten har sammanställt statistiken i nya interaktiva faktablad.

 • Nu finns det nationella handlingsprogrammet även på engelska

  Publicerad

  Det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention är översatt till engelska och finns nu att beställa och ladda ner. National action programme for suicide prevention (länk borttagen 2019-06-24) Summary in English In order to effectively prevent...

 • Nu har vi ett Twitterkonto

  Publicerad

  Nu kan du följa oss på Twitter under namnet @suicidprevent Under kontorstid kommer vi som arbetar på Folkhälsomyndigheten med suicidprevention och psykisk hälsa att twittra. Vårt Twitterkonto kommer att användas till löpande uppdateringar kring vårt...

 • Nationell suicidpreventiv konferens 2017

  Publicerad

  Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.

 • Tre filmer om suicidprevention nu på webben

  Publicerad

  Vad är folkhälso- och individperspektivet i det suicidförbyggande arbetet och hur kan arbetet inom trafiksäkerhet inspirera oss som arbetar för att minska suicid? Ta del av tre presentationer om suicidprevention på vår webbplats.

 • Världsdagen för psykisk hälsa – så är läget i Sverige

  Publicerad

  På många håll i landet uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Folkhälsomyndigheten redovisar här några uppgifter om läget i landet.

 • Insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar

  Publicerad

  Förebyggande insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar bland unga. Det framkommer i ett nytt faktablad som Folkhälsomyndigheten har gjort i serien Utblick folkhälsa.

 • Ny webbplats om suicidprevention

  Publicerad

  Alla som arbetar med att förebygga suicid hittar nu samlad information och material på en särskild webbplats som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.