2018

 • Förslag om en långsiktig satsning för att minska stigma

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten lyfter i en nyligen redovisad utredning behovet av en långsiktig satsning för att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

 • Liten förändring av suicidtalen

  Publicerad

  År 2017 avled totalt 1 189 personer i Sverige av suicid. Av dessa var 348 kvinnor och 841 män. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

 • Unga i fokus på Suicidpreventiva dagen

  Publicerad

  Suicidtalet bland unga i Sverige har länge legat på samma nivå. Under Suicidpreventiva dagen den 10 september är Folkhälsomyndigheten medarrangör till ett seminarium som lyfter möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga. Foku...

 • Snart finns en utbildning för barn- och ungdomsledare

  Publicerad

  Hösten 2019 planerar Folkhälsmyndigheten att lansera en webbaserad utbildning om psykisk hälsa och suicid bland barn och unga. Utbildningen kommer att vara kostnadsfri och riktar sig till ledare inom den ideella sektorn som i sin roll möter barn och...

 • Verksamhetsbidrag för arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention

  Publicerad

  Ansökan är nu öppen för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid att söka bidrag till sin verksamhet för nästa år.

 • Unga och livsviktiga samtal - den Suicidpreventiva dagen 2018

  Publicerad

  Den 10 september anordnar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES och Suicide Zero en eftermiddag om självmordsprevention på den Suicidpreventiva dagen. Seminariet kommer att lyfta möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga me...

 • Färre suicid bland män i storstäder än i glesbygd

  Publicerad

  Förekomsten av suicid är lägre i storstadskommuner än i glesbygdskommuner. Men bara bland män. Det visar analyser som Folkhälsomyndigheten har gjort för perioden 2012–2016.

 • Välkomna till en informationsträff om verksamhetsbidrag

  Publicerad

  Välkomna till en informationsträff för er som är intresserade av att söka verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2019.

 • Utblick folkhälsa: Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

  Publicerad

  Det finns ökad risk för suicid i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. För att minska ojämlikhet i hälsa bör dessa områden få extra resurser för att förebygga suicid. Det menar författa...

 • Internationellt ledarskapsutbyte för psykisk hälsa

  Publicerad

  Är du intresserad av att utbyta erfarenheter och kunskap kring arbetet med att förbättra den psykiska hälsan och minska suicid? Snart träffas en rad ledare inom området psykisk hälsa i Sverige för ett ledarskapsutbyte genom det internationella nätver...

 • Temavecka på Facebook

  Publicerad

  Denna vecka uppmärksammar vi suicid och suicidprevention på Folkhälsomyndighetens Facebooksida. Vi kommer under veckan publicera flera inlägg som berör bland annat statistik och det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Följ oss gärna...

 • Landstingens arbete med att förebygga självmord

  Publicerad

  Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat ett faktablad om landstingen arbete med att förebygga självmord. 

 • Utblick Folkhälsa: Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

  Publicerad

  Primärvårdsinsatser mot depression kan vara effektiva för att förebygga självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten har sammanfattat.

 • Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

  Publicerad

  Arbetet med att förebygga suicid har intensifierats under 2017. Bland annat uppger fler landsting att de arbetar med suicidprevention, och den ideella sektorn har genom verksamhetsbidrag haft möjligheten att förstärka sitt arbete. Folkhälsomyndighete...

 • Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för psykisk hälsa och suicidprevention klar

  Publicerad

  Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2018 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska fördelas.