2019

 • Förebygga suicid i fysisk miljö

  Publicerad

  Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett inspirationsmaterial om hur kommuner kan arbeta för att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. 

 • Välkomna till en informationsträff om verksamhetsbidrag

  Publicerad

  Välkomna till en informationsträff för er som är intresserade av att söka verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020. Syftet med träffen är att informera om den kommande utlysningen av verksamhetsbidrag samt gå igenom hur...

 • Fördjupad kunskap om insatser för att minska stigma

  Publicerad

  Stigma runt psykisk ohälsa och suicid behöver minskas. Vilka typer av insatser kan minska allmänhetens stigma och hur effektiva är de? Folkhälsomyndigheten har i två rapporter tagit fram fördjupad kunskap för att besvara dessa frågor.

 • Samlad rapport om psykisk hälsa och suicidprevention

  Publicerad

  Mycket har hänt under 2018 inom arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Folkhälsomyndigheten publicerar nu en samlad rapport om utveckling på området, olika kunskapsstöd som myndigheten har publicerat och ins...

 • Lansering av Psyk-E bas suicid

  Publicerad

  Välkommen att fira lanseringen av utbildningsprogrammet Psyk-E bas suicid!

 • Två nya rapporter om utbildningsinsatser

  Publicerad

  Utbildningsinsatser är ett viktigt inslag i ett suicidpreventivt arbete. I två forskningsprojekt har Folkhälsomyndigheten tagit fram fördjupad kunskap om effekter och erfarenheter av utbildningsinsatser för att förebygga självmord.

 • Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

  Publicerad

  Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, transsexuella och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande arbetet och i stödin...

 • Fördelning av verksamhetsbidrag klar

  Publicerad

  Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2019 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration ska fördela...