2019

  • Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

    Publicerad

    Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, transsexuella och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande arbetet och i stödin...

  • Fördelning av verksamhetsbidrag klar

    Publicerad

    Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2019 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration ska fördela...