Uppdaterad 23 april 2019

Lansering av Psyk-E bas suicid

Välkommen att fira lanseringen av utbildningsprogrammet Psyk-E bas suicid!

Datum: 17 maj
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan 7
Ort: Stockholm

Psyk-E bas suicid är ett webbaserat utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken.

Programmet består av bl.a. filmade föreläsningar, diskussioner och rollspel. Det är tänkt att användas i studiecirkelformat i sammanhållna utbildningsgrupper om 6-10 personer och riktar sig till en bred målgrupp inom t.ex. kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av fördjupad kunskap kring att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord som en utväg.

Programmet har tagits fram av Karolinska institutet med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten. I projektgruppen ingår Ullakarin Nyberg, Marie Åsberg, Johanna Nordin, Jenny Telander, Francisco Sazo och Jenny Sazo.

Läs mer om programmet på Psyk-E bas suicids webbplats .