Uppdaterad 19 juni 2019

Nu kan ideella organisationer söka medel för 2020

Ansökan är nu öppen för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid att söka bidrag till sin verksamhet för nästa år.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa eller suicidprevention inklusive barn och unga i migration. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Totalt fördelas 25 miljoner kronor.

Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag för år 2020 under förutsättning att regeringen beviljar medel. Verksamhetsbidrag är avsett för verksamheter eller insatser som inte är tydligt tidsbegränsade eller av tillfällig natur. Bidraget kan tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå.

Sista ansökningsdag är den 12 september 2019.

Mer information om ansökan finns här