Uppdaterad 10 maj 2019

Välkomna till en informationsträff om verksamhetsbidrag

Välkomna till en informationsträff för er som är intresserade av att söka verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020. Syftet med träffen är att informera om den kommande utlysningen av verksamhetsbidrag samt gå igenom hur ansökningsprocessen fungerar.

Verksamhetsbidraget kommer att delas ut under förutsättning att myndigheten beviljas medel för 2020 av regeringen

Datum: 12 juni
Tid: 18.00 - 19.30
Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Lokal "Gamla Stan"
Ort: Stockholm

Anmälan senast den 3 juni.

Erfarenhetsutbyte för ideella organisationer

Den 13 juni är alla som beviljades medel verksamhetsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention samt barn och unga i migration 2019 inbjudna till en organisationsträff. Fokus ligger på att få träffa andra som beviljats verksamhetsbidrag inom samma område och få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.