2020

 • Ny rapport om allvarliga förgiftningar bland personer 50 år eller äldre

  Publicerad

  De flesta förgiftningar som lett till sjukhusvård eller till dödsfall bland personer 50 år och äldre är avsiktliga och personer med tidigare fysisk eller psykisk sjukdom är särskilt drabbade. Det framgår av en rapport som Folkhälsomyndigheten tagit f...

 • Extra försiktighet viktig i medierapportering om kända personers självmord

  Publicerad

  Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick fo...

 • Webbsänt seminarium på den suicidpreventiva dagen

  Publicerad

  Den 10 september på den internationella suicidpreventiva dagen, den dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan, arrangerar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero...

 • Förordning för verksamhetsbidrag

  Publicerad

  Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för fördelning av medel till ideella organisationers arbete med att främja psykisk hälsa, samt förebygga psykisk ohälsa och suicid. Redan nu går det att ansöka om medel för verksamhetsåret 2021.

 • Socialstyrelsen har uppdaterat dödsorsaksregistret

  Publicerad

  Nu finns statistik för suicid 2019 tillgänglig i databasen på Socialstyrelsens webbplats.

 • Utbildningen som ökar kunskaper om psykisk ohälsa och självmord

  Publicerad

  Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och stärker beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa. Detta visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys s...

 • Tio projekt beviljas medel för suicidpreventivt arbete

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har under våren 2020 haft en utlysning av projektbidrag inom suicidprevention riktat till ideella organisationer. Totalt beviljades tio projekt medel som avser 2020.

 • Ny rapport om sjukvårdskontakter bland personer som tagit sitt liv

  Publicerad

  Vilken sjukvård har personer i åldern 15–44 år som tagit sitt liv fått under den närmaste tiden före dödsfallet? Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Lunds universitet genomfört en studie för att besvara frågan.

 • Fler arbetar med att förebygga suicid

  Publicerad

  Andelen kommuner och regioner som uppger att de arbetar med att förebygga suicid har ökat mellan 2019 och 2015, enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning.

 • Ny e-utbildning om psykisk hälsa och suicid till barn- och ungdomsledare

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för barn- och ungdomsledare. "Ledare som lyssnar" ska bidra till att rusta ledare med kunskap som gör att de kan ge bättre stöd till de barn och unga som de leder.

 • Lägesrapport om psykisk hälsa och suicidprevention

  Publicerad

  Under 2019 har mycket hänt inom arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Folkhälsomyndigheten publicerar nu den fjärde samlade rapporten om utvecklingen på området och arbetet på nationell nivå.

 • Sök projektmedel för arbete med att förebygga självmord

  Publicerad

  Ideella organisationer som arbetar med att förebygga självmord kan nu ansöka om projektmedel. Folkhälsomyndigheten fördelar cirka 20 miljoner kronor för att stödja framtagande och utvecklande av kunskap inom området.

 • Bidrag till ideella organisationer som arbetar med psykisk hälsa

  Publicerad

  Nu har Folkhälsomyndigheten fördelat statsbidrag för verksamhetsåret 2020 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.