Uppdaterad 23 juni 2020

Förordning för verksamhetsbidrag

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för fördelning av medel till ideella organisationers arbete med att främja psykisk hälsa, samt förebygga psykisk ohälsa och suicid. Redan nu går det att ansöka om medel för verksamhetsåret 2021.

Den 4 juni beslutade regeringen om en förordning om statsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med förordningen är att skapa bättre förutsättningar och en större långsiktighet för de sökande organisationerna och för Folkhälsomyndigheten som administrerar statsbidraget.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas för första gången för kalenderåret 2021.

Den förändrade fördelningsprocessen innebär framförallt att bidraget ses som mer långsiktigt men förordningen innebär även mindre förändringar som kan vara bra som ideell organisation att känna till.

Här har vi listat de största förändringarna.

Tänk på att alltid läsa igenom förutsättningarna för bidrag innan ni söker.

Ansök redan nu 

Utlysning för verksamhetsåret 2021 är nu öppen. Ansök och läs mer här.

Sista dagen för att skicka in den digitala ansökan är den 7 september 2020.

Läs mer

Förordningen

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Alla statsbidrag hos Folkhälsomyndigheten