Uppdaterad 4 juni 2020

Socialstyrelsen har uppdaterat dödsorsaksregistret

Nu finns statistik för suicid 2019 tillgänglig i databasen på Socialstyrelsens webbplats.

Under 2019 dog totalt 1269 personer i suicid, jämfört med 1268 personer 2018. Ytterligare 319 dödsfall inträffade där det funnits misstanke om suicid men inte kunnat fastställas.

Tabell över antal och andel suicid (per 100 000 invånare) för 2019 uppdelat på åldersgrupper och kön.

  Antal  Andel  Antal Andel
  Män Män Kvinnor Kvinnor
15–29 år 169 17,13 92 10,10
30–44 år 185 18,23 92 9,51
45–64 år 274 21,50 130 10,42
65–84 år 210 24,41 68 7,32
85+ år 31 33,19 13 7,71
Samtliga över 15  869 20,55 395 9,35

Läs mer 

Socialstyrelsens webbplats, dödsorsaksregistret