Uppdaterad 5 februari 2020

Sök projektmedel för arbete med att förebygga självmord

Ideella organisationer som arbetar med att förebygga självmord kan nu ansöka om projektmedel. Folkhälsomyndigheten fördelar cirka 20 miljoner kronor för att stödja framtagande och utvecklande av kunskap inom området.

Folkhälsomyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor för arbetet med att förebygga självmord. Medlen fördelas i form av projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention och ges till tidsbegränsade projekt.

Folkhälsomyndigheten utlyser medel för 2020 och medel beviljas för ett år i taget. Beslut om medel förmedlas i april.

Folkhälsomyndigheten har tidigare fördelat cirka 37 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2020 till ideella organisationer som arbetar inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Projektbidragen är ett komplement till tidigare verksamhetsbidrag men alla ideella organisationer som uppfyller kriterierna kan inkomma med en ansökan.

Läs mer om vilka kriterier som ska uppfyllas för projektbidrag och ansök här.

Ansök senast den 24 februari.