Uppdaterad 27 maj 2020

Tio projekt beviljas medel för suicidpreventivt arbete

Folkhälsomyndigheten har under våren 2020 haft en utlysning av projektbidrag inom suicidprevention riktat till ideella organisationer. Totalt beviljades tio projekt medel som avser 2020.

Nedan listas de organisationer och projekt som tilldelas medel.

  • Betaniastiftelsen (270 000 kr) för projektet: Efterlevandestöd vid suicid – Sorgen efter den som inte orkade leva
  • Frivilligorganisationen Agape Göteborg (840 000 kr) för projektet: Suicidprevention genom den aktiva handlingen - En utvärdering av Agape 2017-2020
  • Män för jämställdhet (MÄN) (805 000 kr) för projektet: Suicidprevention MÄN
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (489 284 kr) för projektet: Anhörigstöd psykisk hälsa
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (171 650 kr) för projektet: Good enough
  • Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (817 000 kr) för projektet: Grundutbildning efterlevandestöd
  • Riksförbundet Hjärnkoll (550 000 kr) för projektet: Vi pratar om livet – män 70+
  • Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation (809 922 kr) för projektet: Ökad kunskap om svår PANS och koppling till suicidalitet och allvarliga självskadebeteenden bemötande, diagnos, behandling och suicidprevention
  • Suicide Zero (615 000 kr) för projektet: Våga fråga E
  • Suicide Zero (1 045 000 kr) för projektet: Digitala säkerhetsplaner

Mer information om respektive projekt kommer under året att publiceras på www.suicidprevention.se

Läs mer

Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention 2020