Uppdaterad 4 juni 2020

Utbildningen som ökar kunskaper om psykisk ohälsa och självmord

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och stärker beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa. Detta visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är ett standardiserat utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och professioner som i sitt yrke möter människor, till exempel inom omsorg, skola, räddningstjänst och polis. Programmet utvecklades i Australien och har därefter implementerats i andra delar av världen. Även i Sverige används utbildningen idag ofta i olika sammanhang.

Utvärderingen visar att utbildningen ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och färdigheter att stötta personer med psykisk ohälsa. Utbildningen tycks dock bara ha en liten påverkan på deltagarnas attityder till personer med psykisk ohälsa.

Kunskapsläget är fortfarande oklart när det gäller utbildningens effekter på personer som fått stöd av så kallade "första hjälpare". Framtida studier bör i större utsträckning inrikta sig på att mäta utbildningens effekter på dem som är mottagare av stödet, framhåller författarna till studien.

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Läs mer 

Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa