Uppdaterad 9 juni 2021

Ansök om verksamhetsbidrag för arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga självmord

Nu är utlysningen för 2022 års verksamhetsbidrag för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid öppen.

Folkhälsomyndigheten fördelar 50 000 000 kronor till ideella organisationer med verksamhet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Bidraget syftar även till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Verksamheten ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationernas arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete.

Sista dag att ansöka om verksamhetsbidraget är den 7 september 2021. Läs mer om ansökningskriterier, anvisningar och hitta ansökningsformulär här.