Uppdaterad 10 juni 2021

Färre självmord under 2020

Det har funnits en uttalad oro att antalet självmord skulle öka som en konsekvens av covid-19-pandemin. Men enligt Socialstyrelsen registrerades färre suicid 2020 jämfört med 2019. 

Totalt avled 1 168 personer i säkert fastställda suicid 2020. Året innan var antalet 1 269. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) minskade eller var oförändrat i de flesta åldersgrupper. Ett undantag är de äldsta männen, där suicidtalet var högre 2020 jämfört med 2019.

 ÅlderAntal mänAntal män    per 100 000Antal kvinnorAntal kvinnor per 100 000
15–29 år

172

17,54

59

6,52

30–44 år

164

15,89

70

7,12

45–64 år

290

22,58

117

9,32

65–84 år

171

19,59

71

7,55

85+ år

42

44,39

6

3,56

Läs mer:

Pandemin orsakade överdödlighet 2020 – vissa utrikesfödda mer drabbade på Socialstyrelsens webbplats.

Folkhälsomyndighetens faktablad Så påverkade covid-19-pandemin folkhälsan under 2020

På Socialstyrelsens webbplats kan du ta fram statistik om dödsorsaker