Uppdaterad 12 april 2021

Sex projekt beviljas medel för suicidpreventivt arbete

Folkhälsomyndigheten har under våren 2021 haft en utlysning av projektbidrag inom suicidprevention med fokus på hbtqi-personer. Totalt beviljas sex projekt som drivs av ideella organisationer medel för år 2021.

Nedan listas de organisationer och projekt som tilldelas medel.

  • Ericastiftelsen (700 000 kr) för projektet: Digitala stödgrupper för transpersoner
  • RFSL (330 000 kr) för projektet: Queerkunskap - psykisk hälsa och suicidprevention för hbtqi-personer
  • RFSL Stockholm (588 000 kr) för projektet: Glittra med gråa hår - stärkt psykisk hälsa hos äldre hbtqi-personer
  • RFSL Ungdom (352 000 kr) för projektet: Insatser för unga hbtqi-personers hälsa!
  • RFSL Örebro (357 000 kr) för projektet: Insats Trans
  • Stiftelsen Kyrkans SOS (554 000 kr) för projektet: Pilotprojekt Regnsbågslinjen

Läs mer

Projektbidrag till ideella organisationer för arbete med suicidprevention riktat till hbtqi-personer 2021