Uppdaterad 27 januari 2021

Sök projektmedel för arbete med att förebygga självmord bland hbtqi-personer

Ideella organisationer som arbetar med att förebygga självmord kan nu ansöka om projektmedel. Folkhälsomyndigheten fördelar fyra miljoner kronor till projekt där insatserna är specifikt riktade till hbtqi-personer.

Folkhälsomyndigheten utlyser fyra miljoner kronor för arbete med att förebygga självmord bland hbtqi-personer. Medlen fördelas i form av projektbidrag till ideella organisationer. Beslut om medel för 2021 förmedlas senast i april.

Läs mer om vilka kriterier som ska uppfyllas för projektbidrag och ansök här

Ansök senast den 23 februari.