Uppdaterad 25 november 2021

Tema suicidprevention på Kunskapsguiden

Socialstyrelsen har publicerat ett tema om suicid och suicidprevention på webbplatsen Kunskapsguiden. Där finns nu samlad information om olika typer av risk- och skyddsfaktorer och om utlösande faktorer för suicid. Det finns också kunskap om systematiskt kvalitetsarbete för att minska suicid med fokus på lex Sarah liksom förbättringsarbete inom ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Även publikationer och utbildningar relaterade till suicid och suicidprevention finns samlade. Innehållet riktar sig särskilt till dig som arbetar inom socialtjänsten.

Läs mer

Tema suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden