Nyheter 2022

  • Beslut om statsbidrag inom psykisk hälsa 2022

    Publicerad

    Folkhälsomyndigheten fördelar årligen statsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Beslut har nu fattas om vilka organisationer som beviljas medel för 2022.