Uppdaterad 21 februari 2022

EU-länder samarbetar för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid

Sverige deltar tillsammans med 20 andra länder i ett EU-finansierat projekt för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid.

Sverige, genom Folkhälsomyndigheten, deltar i ett så kallat joint action-arbete som handlar om att implementera främjande och förebyggande strategier inom området psykisk hälsa. Inom projektet, som kallas ImpleMENTAL, deltar Folkhälsomyndigheten i den del som handlar om suicidprevention. Samarbetet kommer att pågå under tre år och målet är att varje land i slutet av projekttiden ska ha tagit fram en ny eller uppdaterad nationell strategi för suicidprevention. EU-projektet går hand i hand med myndighetens uppdrag sedan 2020 att ta fram ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tillsammans med 25 andra myndigheter och andra aktörer.  

Totat deltar 21 länder i EU-samarbetet som koordineras från Grekland.

– Vi ser flera synergier med arbete som redan pågår hos oss på Folkhälsomyndigheten och hoppas att vi i vårt arbete med att ta fram förslaget till en ny nationell strategi ska kunna inhämta värdefull kunskap från andra EU-länder men även dela med oss av hur vi arbetar med frågor som rör suicidprevention, säger Lisa Hulting, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer