Uppdaterad 4 maj 2022

Seminarium med tema stöd till efterlevande

I samband med den internationella suicidpreventiva dagen arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, NASP, Mind, SPES, SPIV och Suicide Zero ett seminarium med temat stöd till efterlevande.

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. För att uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen anordnar vi i år ett seminarium den 8 september som kommer att handla om stöd till efterlevande. Seminariet kommer beröra bland annat hur samhället kan utveckla stödet till anhöriga och efterlevande efter suicid.

Läs mer här

År 2003 lanserade WHO och The International Association for Suicide Prevention den 10 september som den internationella suicidpreventiva dagen, en dag för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.