Information med anledning av kriget i Ukraina

Lyssna

På denna sida finns översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina.

Smittskyddsinsatser

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändig ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Beslutsunderlag – Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn och mot covid-19.

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Översatt material

Denna lista utökas löpande med både ukrainska och ryska översättningar (många från Ukraina har ryska som förstaspråk). Information om testning för covid-19 och när man ska stanna hemma finns översatt till ukrainska och ryska på den ukrainska språksidan respektive den ryska språksidan:

Ukrainskt material

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på ukrainska (sidan innehåller även informationsblad)

Hälsodeklaration inför vaccination mot tuberkulos på ukrainska (PDF, 241 kB)

Frågeformulär inför Bacillus Calmette-Guèrin-vaccination (tuberkulos) på ukrainska (PDF, 372 kB)

Ryskt material

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på ryska (sidan innehåller även informationsblad)

Hälsodeklaration inför vaccination mot tuberkulos på ryska (PDF, 249 kB)

Frågeformulär inför Bacillus Calmette-Guèrin-vaccination (tuberkulos) på ryska (PDF, 340 kB)

Publikationer på ukrainska

Publikationer på ryska

Finns risk för smittspridning när många människor flyr?

Vissa sjukdomar som är ovanliga i Sverige, till exempel hiv och tuberkulos, är något mer vanliga i Ukraina. Förekomsten är ändå inte hög. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av smittsamma sjukdomar är låg utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina. För att ytterligare minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar utförs både provtagningar och kompletterande vaccinationer vid de hälsoundersökningar som erbjuds till personer från Ukraina som registrerat sig hos Migrationsverket.

Folkhälsomyndigheten övervakar smittsamma sjukdomar och har tät kontakt med regionernas smittskyddsenheter.