Syfte och bakgrund till nationella folkhälsoenkäten

Lyssna

En beskrivning av frågorna och hur man redovisar frågorna i den nationella folkhälsoenkäten hittar du i dessa rapporter.

Rapporter

Arkiverade titlar

Du som vill ta del av tidigare publicerade titlar kan beställa dessa via e-post till info@folkhalsomyndigheten.se. Ange artikelnummer och publikationens titel. Om utlämnandet av bilagor innebär en avgift kommer du att meddelas detta.

  • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2021). Arrtikelnrummer 23039.
  • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2020). Artikelnummer 20172.
  • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2018). Artikelnummer 18083.
  • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor 2004-2016. Saknar artikelnummer, ange titel vid beställning