Frågeformulär och följebrev – Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”

Lyssna

Frågeformulär samt följebrev tillhörande Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Frågeformulär och följebrev på svenska

Tabell 1. Listar frågeformulär och följebrev enkäten Hälsa på lika villkor.
Frågeformulär Följebrev
Frågeformulär Hälsa på lika villkor 2024 (PDF, 238 kB) Följebrev till Hälsa på lika villkor 2024 (PDF, 182 kB)
Frågeformulär Hälsa på lika villkor 2022 (PDF, 653 kB) Följebrev till Hälsa på lika villkor 2022 (PDF, 78 kB)
Frågeformulär 2021 (PDF, 546 kB)
Frågeformulär 2020 (PDF, 531 kB)
Frågeformulär 2018 (PDF, 3,1 MB)
Frågeformulär 2016 (PDF, 2,2 MB)
Frågeformulär 2015 (PDF, 3,7 MB)
Frågeformulär 2014 (PDF, 5 MB)
Frågeformulär 2013 (PDF, 615 kB)
Frågeformulär 2012 (PDF, 2,5 MB)
Frågeformulär 2011 (PDF, 2,3 MB)
Frågeformulär 2010 (PDF, 2,6 MB)
Frågeformulär 2009 (PDF, 3,6 MB)
Frågeformulär 2008 (PDF, 2 MB)
Frågeformulär 2007 (PDF, 2,4 MB)
Frågeformulär 2006 (PDF, 2,4 MB)
Frågeformulär 2005 (PDF, 948 kB)
Frågeformulär 2004 (PDF, 1,2 MB)

Frågeformulär och följebrev på engelska

Tabell 2. Listar frågeformulär och följebrev till enkäten Hälsa på lika villkor.
Frågeformulär Följebrev
Frågeformulär Hälsa på lika villkor 2024 engelska (PDF, 284 kB) Följebrev till Hälsa på lika villkor 2024 engelska (PDF, 196 kB)
Frågeformulär Hälsa på lika villkor 2022 engelska (PDF, 660 kB) Följebrev till HLV2022 engelska (PDF, 102 kB)
Frågeformulär 2021 engelska (PDF, 571 kB)
Frågeformulär 2020 engelska (PDF, 786 kB)
Frågeformulär 2018 engelska (PDF, 340 kB)
Frågeformulär 2016 engelska (PDF, 321 kB)
Frågeformulär 2015 engelska (PDF, 323 kB)
Frågeformulär 2014 engelska (PDF, 270 kB)
Frågeformulär 2012 engelska (PDF, 2,2 MB)
Frågeformulär 2007 engelska (PDF, 344 kB)
Frågeformulär 2005 engelska (PDF, 323 kB)

Frågeformulär på finska

Frågeformulär 2014 finska (PDF, 825 kB)

Frågeformulär 2006 finska (PDF, 3,4 MB)