Influensa veckorapporter

Lyssna

Influensarapporterna sammanfattar läget i Sverige och omvärlden. De publiceras regelbundet under influensasäsongen, vilken pågår mellan vecka 40 på hösten och vecka 20 på sommaren.

Aktuell veckorapport publiceras regelbundet under influensasäsongen. Webbsök publiceras varje måndag under influensasäsongen.

Aktuell veckorapport om influensa

Webbsök - uppskattningar av influensa baserat på sökningar (1177.se)

Säsongssammanfattning influensa 2023–2024

Underlag till veckorapporterna

Influensarapporterna bygger på:

  • Antalet anmälda fall av influensa A och B.
  • Totalantalet analyser per laboratorium (nämnardata).
  • Prover från patienter med influensaliknande sjukdom som besökt öppenvården.
  • Anonyma data på intensivvårdade patienter med influensa anmälda genom Svenska intensivvårdsregistrets influensamodul (SIR-I)
  • Uppskattningar av den veckovisa överdödligheten.
  • Webbsök för influensa.
  • Statistik över samtal till 1177.
  • Statistik över antiviral försäljning från eHälsomyndigheten.

Arkiv

Arkiv för influensa veckorapporter

Läs mer