Senaste veckorapporten (publiceras varannan fredag under influensasäsongen)

Till Webbsök för influensa (publiceras varje måndag under influensasäsongen)

Underlag till veckorapporterna

Influensarapporterna bygger på:

  • Antalet anmälda fall av influensa A och B.
  • Totalantalet analyser per laboratorium (nämnardata).
  • Prover från patienter med influensaliknande sjukdom som besökt öppenvården.
  • Anonyma data på intensivvårdade patienter med influensa anmälda genom Svenska intensivvårdsregistrets influensamodul (SIR-I)
  • Uppskattningar av den veckovisa överdödligheten.
  • Webbsök för influensa.
  • Statistik över samtal till 1177 Vårdguiden via tjänsten Hälsoläge.
  • Statistik över antiviral försäljning från eHälsomyndigheten.

Arkiv

Läs mer