Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 26 - 2020

Webbsök visar att vi hade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Tröskelvärdet för epidemistart passerades vecka 44 och säsongen avslutades vecka 13.

Webbsök tar nu sommaruppehåll och återkommer igen i september.

1177 Vårdguiden har bytt sökmotor och Webbsök genomgår därför en testperiod. Resultatet kan komma att ändras i efterhand.

Figur 1: Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2017-2018 till 2019-2020.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2017/2018) respektive svart (2018/2019).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.