Säsong 2019/2020

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 13 - 2020

Webbsök visar att vi hade en mycket låg och minskande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Tröskelvärdet för epidemistart passerades vecka 44.

1177 Vårdguiden har bytt sökmotor och Webbsök genomgår därför en testperiod. Resultatet kan komma att ändras i efterhand.

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2017-2018 till 2019-2020.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2017/2018) respektive svart (2018/2019).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan