Statistik om HPV-vaccinationer 2007–2017

Lyssna

Registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer startades 2006 inom ramen för ett forskningsprojekt. Sedan 2013 rapporteras vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn till det nationella vaccinationsregistret.

HPV-vaccination i Sverige

2007–2012 omfattades HPV-vaccin till flickor i ålder 13–17 år av högkostnadsskyddet. Under 2012 startades HPV-vaccination av flickor inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination inom vaccinationsprogrammet har erbjudits till flickor födda 1999 och senare. Från 2012 erbjöds även flickor födda 1993–1998 kostnadsfri HPV-vaccination inom catch-up vaccination och högkostnadsskyddet utökades till åldrarna 18–26 år. I några regioner har kostnadsfri vaccination periodvis erbjudits kvinnor till och med 26 års ålder. HPV-vaccination av pojkar omfattas av barnvaccinationsprogrammet sedan 2020.

Registrering av vaccinationer

När HPV-vaccinet introducerades 2006 startades registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer i Svevac (ett journalsystem för vaccinationer) inom ramen för ett forskningsprojekt. Registreringen var frivillig och byggde på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar gav sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visade att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer rapporterades i detta frivilliga system. Uppföljning av HPV-vaccinationer i Svevac avslutades den 31 december 2017. Statistiken baserad på uppgifter i Svevac gäller flickor och kvinnor födda 1986–2001. Statistiken om HPV-vaccinationer givna till flickor födda 2002 och senare är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret.

Statistik

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor 2017-12-31 (PDF, 860 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade per födelsekohort och år, 2007-2016 (PDF, 275 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer i Svevac - andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31 (PDF, 88 kB)