Länsrapporter 2020

Lyssna

Resultat från 2020 års undersökning. Kommunernas uppgifter redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

Kommuner – alkoholtillsyn

Blekinge Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,6 MB)

Dalarna Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,9 MB)

Gotland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,5 MB)

Gävleborg Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,8 MB)

Halland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,7 MB)

Jämtland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,7 MB)

Jönköping Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,9 MB)

Kalmar Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,8 MB)

Kronoberg Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,7 MB)

Norrbotten Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,9 MB)

Stockholm Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 2,2 MB)

Skåne Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 2,4 MB)

Södermanland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,8 MB)

Uppsala Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,7 MB)

Värmland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,9 MB)

Västerbotten Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,9 MB)

Västernorrland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,7 MB)

Västmanland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,8 MB)

Västra Götaland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 2,8 MB)

Örebro Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,8 MB)

Östergötland Länsrapport 2020 Alkoholtillsyn (PDF, 1,9 MB)

Kommuner – tobakstillsyn

Blekinge Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,1 MB)

Dalarna Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,4 MB)

Gotland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 1,9 MB)

Gävleborg Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,3 MB)

Halland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,1 MB)

Jämtland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,2 MB)

Jönköping Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,3 MB)

Kalmar Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,3 MB)

Kronoberg Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,2 MB)

Norrbotten Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,4 MB)

Stockholm Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,7 MB)

Skåne Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 3 MB)

Södermanland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,3 MB)

Uppsala Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,2 MB)

Värmland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,4 MB)

Västerbotten Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,4 MB)

Västernorrland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,2 MB)

Västmanland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,3 MB)

Västra Götaland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 3,4 MB)

Örebro Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,3 MB)

Östergötland Länsrapport 2020 Tobakstillsyn (PDF, 2,4 MB)

Kommuner – ANDT-förebyggande arbete

Blekinge Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 2,9 MB)

Dalarna Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,4 MB)

Gotland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 2,7 MB)

Gävleborg Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,1 MB)

Halland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 2,9 MB)

Jämtland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,1 MB)

Jönköping Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete. (PDF, 3,3 MB)

Kalmar Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,3 MB)

Kronoberg Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3 MB)

Norrbotten Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,4 MB)

Stockholm Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,9 MB)

Skåne Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 4,4 MB)

Södermanland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,1 MB)

Uppsala Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,1 MB)

Värmland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,5 MB)

Västerbotten Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,4 MB)

Västernorrland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,1 MB)

Västmanland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,1 MB)

Västra Götaland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 5,1 MB)

Örebro Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,3 MB)

Östergötland Länsrapport 2020 ANDT-förebyggande arbete (PDF, 3,4 MB)