Länsrapporter 2019

Lyssna

Resultat från 2019 års undersökning. Kommunernas uppgifter redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

Kommuner – alkoholtillsyn

Blekinge (PDF, 2,4 MB)

Dalarna (PDF, 2,8 MB)

Gotland (PDF, 2,2 MB)

Gävleborg (PDF, 2,7 MB)

Halland (PDF, 2,4 MB)

Jämtland (PDF, 2,6 MB)

Jönköping (PDF, 2,8 MB)

Kalmar (PDF, 2,7 MB)

Kronoberg (PDF, 2,6 MB)

Norrbotten (PDF, 2,8 MB)

Skåne (PDF, 3,6 MB)

Stockholm (PDF, 3,3 MB)

Södermanland (PDF, 2,6 MB)

Uppsala (PDF, 2,5 MB)

Värmland (PDF, 2,9 MB)

Västerbotten (PDF, 2,9 MB)

Västernorrland (PDF, 2,5 MB)

Västmanland (PDF, 2,7 MB)

Västra Götaland (PDF, 4,3 MB)

Örebro (PDF, 2,7 MB)

Östergötland (PDF, 2,8 MB)

Kommuner – tobakstillsyn

Blekinge (PDF, 2,3 MB)

Dalarna (PDF, 2,7 MB)

Gotland (PDF, 2,1 MB)

Gävleborg (PDF, 2,6 MB)

Halland (PDF, 2,4 MB)

Jämtland (PDF, 2,4 MB)

Jönköping (PDF, 2,6 MB)

Kalmar (PDF, 2,6 MB)

Kronoberg (PDF, 2,5 MB)

Norrbotten (PDF, 2,7 MB)

Skåne (PDF, 3,3 MB)

Stockholm (PDF, 3,1 MB)

Södermanland (PDF, 2,5 MB)

Uppsala (PDF, 2,4 MB)

Värmland (PDF, 2,7 MB)

Västerbotten (PDF, 2,7 MB)

Västernorrland (PDF, 2,5 MB)

Västmanland (PDF, 2,5 MB)

Västra Götaland (PDF, 3,8 MB)

Örebro (PDF, 2,6 MB)

Östergötland (PDF, 2,7 MB)

Kommuner – ANDT-förebyggande arbete

Blekinge (PDF, 3,2 MB)

Dalarna (PDF, 3,7 MB)

Gotland (PDF, 2,9 MB)

Gävleborg (PDF, 3,6 MB)

Halland (PDF, 3,2 MB)

Jämtland (PDF, 3,5 MB)

Jönköping (PDF, 3,7 MB)

Kalmar (PDF, 3,7 MB)

Kronoberg (PDF, 3,4 MB)

Norrbotten (PDF, 3,8 MB)

Skåne (PDF, 5 MB)

Stockholm (PDF, 4,5 MB)

Södermanland (PDF, 3,5 MB)

Uppsala (PDF, 3,4 MB)

Värmland (PDF, 3,9 MB)

Västerbotten (PDF, 3,9 MB)

Västernorrland (PDF, 3,4 MB)

Västmanland (PDF, 3,5 MB)

Västra Götaland (PDF, 5,9 MB)

Örebro (PDF, 3,6 MB)

Östergötland (PDF, 3,8 MB)