Nationell samordning om spel om pengar

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att verka för nationell samordning mellan relevanta myndigheter och organisationer av åtgärder som rör spel om pengar.

Nationell samordning om spel om pengar inleddes 2016. I samordningen ingår representanter från olika myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner. Målet med samordningen är att bidra till att minska skadeverkningar av överdrivet spelande genom att tillhandahålla ett samordnat, effektivt och behovsanpassat kunskapsstöd på nationell nivå.

Figur. Myndigheten som ingår i den nationella samordningen.

Aktörer som medverkar i samordningen, dessa finns som lista längre ner på sidan.

Syftet med samordningen:

  • identifiera möjliga samverkansområden genom informationsutbyte
  • samordna kunskapsstöd som syftar till att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå
  • bidra till uppföljning av faktorer som är relevanta för spelproblem.

De myndigheter och organisationer som ingår i samordningen är:

Läs mer

Spelförebyggande arbete på nationell nivå (spelprevention.se)