Vårt arbete inom området narkotika och hälsofarliga varor

Lyssna

Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv. Vi tar fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika, för att på sikt minska användningen och användningens negativa konsekvenser. Därigenom bidrar vi till att minska ojämlikheter i hälsa hos befolkningen.

Våra uppgifter inom narkotikaområdet:

 • Vi följer hälsoläget i befolkningen och tar fram kunskapsunderlag baserade på aktuell forskning till stöd för lokalt och regionalt arbete samt tillhandahåller underlag för politiska beslut.
 • Vi är nationell kontaktpunkt för samarbetet med EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA).
 • Vi samordnar och lämnar underlag till regeringen för vidare rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC).
 • Vi bevakar och utreder behov av att narkotikaklassificera varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 • Vi fördelar statsbidrag till organisationer i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar, bland annat bland personer som injicerar narkotika. Fördelar även statsbidrag till organisationen Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) för deras arbete med metoden Krogar mot knark.
 • Vi stödjer det lokala och regionala förebyggande arbetet genom att förmedla kunskap och vägleda inom området.

Läs mer

Publikation

 • Den svenska narkotikasituationen 2023

  Publicerad:

  Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation under 2022 (delvis 2023) och innehåller till största del uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterat in till…