Oberoende spelsamverkan (OSS)

Lyssna

Oberoende spelsamverkan (OSS) är ett nationellt branschråd för kunskaps- och erfarenhetsutbyte av frågor som rör spelproblem.

OSS är en frivillig oberoende sammanslutning mellan olika intressen på den reglerade svenska spelmarknaden, ansvariga och berörda myndigheter samt ideella organisationer som arbetar med stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga. OSS syftar till att spel om pengar och lotterier ska utvecklas på ett sunt och ansvarsfullt sätt, med spelansvar och sociala skyddshänsyn i fokus. Deltagarna i OSS ska även arbeta förebyggande med spelrelaterade problem för att minska riskerna för att spelproblem uppstår och gemensamt förmedla att spelproblem är ett folkhälsoproblem.

Oberoende spelsamverkan (OSS) har funnits sedan 1998 och Folkhälsomyndigheten ansvarar tillsammans med Spelinspektionen för ordförandeskapet i branschrådet.

Övergripande målsättning

  • utbyta information om spel om pengar och spelproblem
  • förebygga spelproblem genom information och kunskapsspridning
  • följa utvecklingen av den nationella och internationella spelmarknaden
  • följa kunskapsutvecklingen av förebyggande metoder av spelproblem.

I branschrådet finns representanter från:

Bild. Myndigheter och organisationer som representeras i oberoende spelsamverkan (OSS).

Cirkeldiagram som beskriver oberoende spelsamverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen, Stödlinjen, Organisationer med spelproblem i fokus, Spelbranschens riksorganisation, Branschföreningen för onlinespel, Sveriges Allmännyttiga Lotterier samt Visita.

Läs mer

Spelförebyggande arbete på nationell nivå (spelprevention.se)