Lagar inom dopning

Lyssna

Det finns två typer av regelverk inom dopningsområdet, dels den svenska lagstiftningen, dels idrottens regelverk.

Två regelverk

Sveriges rikes lag

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel omfattar all otillåten hantering av dopningsmedel i samhället. Lagen omfattar grupper av substanser snarare än enskilt definierade substanser, vilket är fallet för listan över narkotikaklassificerade substanser. Grupperna omfattar generellt färre substanser än de som är reglerade under idrottens dopningsreglementen.

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (riksdagen.se)

Den svenska dopningslagen omfattar bland annat syntetiska anabola steroider, testosteron och tillväxthormon. Som komplement till dopningslagen finns en inofficiell vägledande lista över substanser som lagen anses omfatta.

Förteckning över dopningsmedel

Att smuggla in preparat som regleras i dopningslagen är ett brott enligt lagen om straff för smuggling. Dopningsbrotten ger böter eller fängelsestraff i varierande grad beroende på hur grovt brottet är.

Lag (2000:1225) om straff för smuggling (riksdagen.se)

Idrottens regelverk

Idrottens regelverk hanterar otillåtna medel inom idrottsrörelsen. Vad som är otillåtet inom idrotten definieras av World Anti-Doping Agency (WADA). WADA:s dopningslista tar upp bland annat anabola androgena steroider (AAS), amfetamin, efedrin, kokain, hasch och marijuana.

World Anti-Doping Agency (wada-ama.org)

I Sverige omfattas alla som tillhör Riksidrottsförbundet av idrottens regler och det är Riksidrottsförbundet som kontrollerar att reglerna följs.

Riksidrottsförbundet (rf.se)