Tre forskningsprojekt presenterades i Stockholm den 17 oktober 2019, seminariet filmades och finns tillgängligt här.

Del 1 Inledning

Inledning, Anna Månsdotter, Folkhälsomyndigheten. Textad version.

Del 2 Inna Feldman

Hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige, Inna Feldman, Uppsala universitet. Textad version.

Del 3 Devon Spika

Socioekonomisk ojämlikhet kopplat till alkohol, narkotika och tobak, Devon Spika, Lunds Universitet. Textad version.

Rapport: Socioekonomisk ojämlikhet i ohälsa kopplad till alkohol, narkotika och tobak

Del 4 Gunnel Hensing

Alkohol, narkotika och våld i nära relationer, Gunnel Hensing, Göteborgs universitet. Textad version.

Del 5 Avslutning

Avslutning, Anna Månsdotter, Folkhälsomyndigheten. Textad version.