OSS är en frivillig oberoende sammanslutning mellan olika intressen på den reglerade svenska spelmarknaden, ansvariga och berörda myndigheter samt ideella organisationer som arbetar med stöd till personer med spelproblem och anhöriga. OSS syftar till att spel om pengar och lotterier ska utvecklas på ett sunt och ansvarsfullt sätt, med spelansvar och sociala skyddshänsyn i fokus. Deltagarna i OSS ska även arbeta förebyggande med spelrelaterade problem för att minska riskerna med att spelproblem uppstår och att gemensamt förmedla att spelproblem är ett folkhälsoproblem.

OSS har funnit sedan 1998 och tillsammans med Spelinspektionen ansvarar vi för ordförandeskapet i branschrådet.

Övergripande målsättning

  • utbyta information om spel om pengar och spelproblem
  • genom information och kunskapsspridning förebygga spelproblem
  • följa utvecklingen av den nationella och internationella spelmarknaden
  • följa kunskapsutvecklingen av förebyggande metoder av spelproblem.

I branschrådet finns representanter från:

Cirkeldiagram som beskriver oberoende spelsamverkan