Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

Inom EU drivs även ett pilotprojekt som syftar till att 2020 öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att:

  • förbättra de äldres hälsa och livskvalitet
  • se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt
  • förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter.

Alla EU-länder måste arbeta för ett aktivt och hälsosamt åldrande och tack vare partnerskapet kan EU bli världsledande på området och komma med innovativa lösningar. Partnerskapet är ett samarbete mellan EU-kommissionen och EU:s länder, regioner, näringsliv, vård- och omsorgspersonal och pensionärs- och patientorganisationer.

Tanken är att förbättra de äldres livskvalitet så att de kan delta i samhällslivet och att minska trycket på hälso- och sjukvården – för att i slutändan bidra till en hållbar tillväxt.

Läs mer