Material och stöd inom området stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

Lyssna

Här hittar du Folkhälsomyndighetens aktuella material och stöd inom området stigmatisering av personer med psykisk ohälsa.

Materialet riktar sig till dig som arbetar förebyggande och främjande inom området psykisk hälsa och suicidprevention med fokus att minska stigmatisering.

Genvägar till innehåll på sidan:

Att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa

I den här filmade presentationen går Anja Romqvist och Annika Frykholm igenom begreppet stigma och stigmatisering, hur det kan förstås i relation till psykisk hälsa, och hur man konkret kan arbeta för att förebygga stigma kopplat till psykisk ohälsa.

Animerade filmer

Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa – problembild, konsekvenser och vägen framåt

En kortfilm som förklarar begreppet stigmatisering, ger exempel på vilka konsekvenser det kan få och hur du kan arbeta för att minska stigmatisering.

Filmer med personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa

Tre filmer där personer med egen erfarenhet av olika typer av psykisk ohälsa berättar om sina upplevelser av stigmatisering och betydelsen av att kunna prata om psykisk ohälsa. Lär dig mer om stigma utifrån berättelser från verkligheten och hur du kan bidra till ett bra bemötande.

Film: Stigma kring psykisk ohälsa – i arbetslivet

Fyra personer med egen erfarenhet av olika psykiatriska tillstånd, som till exempel bipolär sjukdom och utmattningsdepression berättar om hur de upplevt stigmatisering i arbetslivet och hur kollegor kan bidra till öppnare förhållningsätt.

Film: Stigma kring psykisk ohälsa

Fem personer med egen erfarenhet av olika psykiatriska tillstånd, som till exempel bipolär sjukdom och utmattningsdepression berättar om hur de upplevt stigmatisering, hur de hanterat detta.

Film: Stigma kring psykisk ohälsa – i samhälle

Här träffar vi Louise som har egen erfarenhet av psykossjukdom och hennes vän Lovisa. De berättar om hur de upplevt stigmatisering i olika situationer, hur de hanterat detta och hur vi alla kan bidra till ett öppnare förhållningssätt.

Faktablad och broschyrer

Rapporter och litteraturöversikter