Publicerat inom området psykisk hälsa

Lyssna

Här listas publikationerna inom området psykisk hälsa och suicidprevention som har publicerats av Folkhälsomyndigheten de senaste åren.

Publikationerna är sorterade efter åldersgrupp och ämne samt i bokstavsordning.
Samma publikation kan förekomma under flera kategorier.

Genvägar till innehåll på sidan:

Barn och unga

Kunskapsstöd om förekomst av olika aspekter av psykisk hälsa och hur den psykiska hälsan kan stärkas bland barn och unga och på de arenor där barn och unga befinner sig.

Sysselsättning

Kunskapsstöd om psykisk hälsa och suicidprevention inom arbetslivet, inklusive företagshälsovård och studenthälsa.

Äldre personer

Kunskapsstöd om förekomst av olika aspekter av psykisk hälsa och hur den psykiska hälsan kan stärkas bland äldre och på de arenor där äldre befinner sig.

Suicidprevention

Kunskapsstöd om hur suicid kan förhindras och förebyggas.

Stigma och normer

Kunskapsstöd om hur negativa normer och stigma kring psykisk ohälsa kan bemötas och hur det påverkar den psykiska hälsan.

Ojämlikheter i hälsa och psykisk hälsa i olika grupper

Kunskapsstöd om hur olika aspekter av psykisk hälsa och risk- och skyddsfaktorer fördelar sig i olika grupper.

Stöd i folkhälsoarbete för psykisk hälsa

Kunskapsstöd om förekomst av olika aspekter av psykisk hälsa och hur man kan bedriva folkhälsoarbete inom psykisk hälsa.

Covid-19

Kunskapsstöd om covid-19-pandemins konsekvenser för den psykiska hälsan.