Ny e-utbildning – ett efterfrågat stöd i arbetet för god och jämlik hälsa

Lyssna

Vill du få ett verktyg för att förklara frågor om folkhälsa och jämlik hälsa kopplat till samhällsutveckling? Vill du vässa dina kunskaper om den nationella folkhälsopolitiken eller om kunskapsbaserat arbete inom folkhälsa? Välkommen att använda den nya e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling.

I samarbete med kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter har Folkhälsomyndigheten utvecklat en e-utbildning om att arbeta långsiktigt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa. Här berättar Sara Wiklund Cardell och Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, om den nya e-utbildningen.

Foto på Sara Wiklund Cardell och Sara Fritzell

Hur känns det nu när e-utbildningen finns på plats?

– Det känns jättebra att e-utbildningen äntligen ska få flyga själv och komma till nytta, säger Sara Fritzell. Vi har ju hört i många sammanhang att den är efterfrågad.

Vad innehåller e-utbildningen?

– E-utbildningen innehåller fem kapitel som tillsammans svarar på vad god och jämlik hälsa innebär, varför det är viktigt och hur vi som offentliga aktörer kan göra mer, bättre eller annorlunda för att bidra till en god och jämlik hälsa, med den nationella folkhälsopolitiken som vägledning, berättar Sara Wiklund Cardell.

– E-utbildningen sätter folkhälsopolitiken, och förslag på hur arbetet kan gå till, i ett sammanhang. Vår förhoppning är att den ska skapa förståelse och engagemang för hur samhället ska lyckas nå riksdagens mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048, säger Sara Fritzell.

– E-utbildningen är ett pedagogiskt verktyg med interaktiva textavsnitt, animerade lärfilmer och filmer där forskare, politiker och praktiker ger sina perspektiv på ett framgångsrikt och systematiskt arbete.

Hur kan e-utbildningen användas?

– Vi har skapat den för att vara optimalt anpassad för självstudier, förklarar Sara Wiklund Cardell. Sedan vet vi hur viktigt det är att gå från lärande och reflektion på egen kammare till reflektion gemensamt i grupp. Därför har vi också tagit fram förslag på dialogfrågor. Frågorna är tänkta att användas efter att deltagarna har gått själva e-utbildningen.

– Om du vill visa några av filmerna från e-utbildningen separat har vi samlat ett urval på vår webbplats. Vi vet att man kommer att vilja använda materialet på olika sätt i olika sammanhang och har därför gjort det tillgängligt i olika former.

Vilka behov är e-utbildningen tänkt att möta?

– Vi känner till att många tycker att det är utmanande att skapa förståelse för folkhälsofrågor och önskar ett stöd i det. Vi vill helt enkelt göra det lättare att kommunicera kring folkhälsa och jämlik hälsa kopplat till samhällsutveckling, i ett tilltalande format, säger Sara Fritzell.

Vilka vänder sig e-utbildningen till?

– Den är skapad för att i första hand passa för personer som arbetar på strategisk nivå i offentlig sektor. Antingen om man arbetar uttalat med folkhälsa eller social hållbarhet, eller i något av de arbetsområden som påverkar folkhälsans utveckling – från skola till samhällsplanering, säger Sara Wiklund Cardell.

Stort tack till alla medverkande

– Vi vill rikta ett stort, varmt tack till alla er som har bidragit till att utveckla e-utbildningen. Genom hela processen har vi jobbat i en arbetsgrupp tillsammans med representanter från kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har också haft förmånen att få in synpunkter från ett urval av statliga myndigheter på nationell nivå. Ett antal personer har också varit med och användartestat en första version av e-utbildningen. Stort tack för allt ert arbete, säger Sara Wiklund Cardell.

– Sist men inte minst vill vi tacka professor Olle Lundberg som inte bara bidragit i utvecklingen av innehållet utan också är med i två av våra filmer. Stort tack också till Lina Tjärnström, folkhälsostrateg och Evelina Fahlesson, kommunalråd, Skellefteå kommun, som i två filmer berättar om hur de arbetar systematiskt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa i sin kommun.

Läs mer

E-utbildning: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling