Nationella referenslaboratorier för:

Nationella referenslaboratorier för:

Lyssna

Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 0000 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 1125. Klinisk virolog kan nås dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Ledare av NRL är Annika Allard, docent, molekylärbiolog.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 1. Adenovirus (PDF, 190 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se).

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Jan Albert, professor, överläkare.

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst telefon 010-205 24 44 måndag-fredag 09:30-12:00 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Lena Dillner, enhetschef.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 2. Enterovirus och parechovirus (PDF, 219 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 3. Flavivirus (PDF, 212 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl 08-21 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag. Ej brådskande frågor av t ex metodologisk eller teoretisk natur kan mailas till NRL ledare.

Ledare av NRL är Lisa Pettersson, specialistläkare klinisk virologi och klinisk mikrobiologi.

lisa.pettersson@regionvasterbotten.se

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 4. Hantavirus (PDF, 215 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 031-342 10 00.

  • Enheten för serologisk diagnostik 031-342 47 43
  • Enheten för molekylär diagnostik 031-342 46 66

Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Martin Lagging, professor, överläkare.

Ledare av NRL är Magnus Lindh, professor, specialistläkare i klinisk virologi och infektionsmedicin.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 5. Hepatitvirus (PDF, 206 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00. Vid behov tar jourhavande virolog kontakt med ansvariga medarbetare för herpesvirusdiagnostiken på laboratoriet.

Ledare av NRL är Jan-Åke Liljeqvist docent, universitetssjukhusöverläkare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 6. Herpesvirus (PDF, 236 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Karolinska Universitetssjukhuset

NRL kan kontaktas via funktionsbrevlådan eller via laboratoriesamordnare Carina Eklund, eller telefon 072-583 67 09. Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

hpvcenter@ki.se

carina.eklund@ki.se

Ledare av NRL är Joakim Dillner, professor KI samt sektionschef för Center för Cervixcancerprevention vid medicinsk enhet Patolog & Cancerdiagnostik inom Medicinsk Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamhetschef är Mikael Björnstedt.

joakim.dillner@regionstockholm.se

Laboratoriemedicin Skåne

Ledare av NRL är mikrobiolog Ola Forslund, som kan nås via mejl samt 046-17 19 08.

ola.forslund@skane.se

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 7. Humant papillomvirus (PDF, 237 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om högpatogen influensa (H5/H7) tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap. telefon, 010-205 2400.

För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst på 010- 205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Emmi Andersson, överläkare, specialist i Klinisk bakteriologi och virologi samt Infektionssjukdomar.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 8. Influensavirus (PDF, 195 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Lena Dillner, enhetschef.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 9. Poliovirus (PDF, 191 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Akademiska Sjukhuset (JC/BK polyomavirus)

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00; Kundtjänst, sjukhusväxeln 018-611 00 00.

Måndag-fredag kl. 08:00-16:45; Expeditionen Klinisk Mikrobiologi, Uppsala 018-611 39 16; jourhavande virolog 018-611 28 25; jourhavande bakteriolog 018-611 17 52.

Lördag, söndag och helgdag nås jourhavande bakteriolog kl. 09:00-13:00, 018-611 17 52 eller genom sjukhusväxel.

Vid behov av mer fördjupade diskussioner rekommenderas kontakt under vardagar. Ledare av NRL är Anders Bergqvist, docent, mikrobiolog och Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

Kompletterande NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (övriga polyomavirus)

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Gordana Bogdanovic, överläkare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 10. Polyomavirus (PDF, 229 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om rabies, monkeypox eller variola tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 2400.

För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst på 010-205 24 44 måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 11. Rabies- och poxvirus (PDF, 199 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Medicinsk Diagnostik Karolinska Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Anders Sönnerborg, professor, överläkare.

Kompletterande NRL Universitetssjukhuset Örebro

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar 08:00-16:30 respektive helgdagar kl. 08:00-14:00 på telefon 019-602 35 23 för att kunna ta frågor vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom HTLV kan då ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende HTLV utförs inte på helg.

Ledare av NRL är Martin Sundqvist, Med Dr, Överläkare

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 12. Retrovirus (PDF, 290 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Kontaktas primärt för samtliga frågor.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Gordana Bogdanovic, överläkare.

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala

Kontakt på Klinisk mikrobiologi och vårdhygien nås via kundtjänst telefon 018-611 39 16, måndag-fredag kl. 08:00-16:00.

Ledare av NRL är Bo Albinsson, specialistläkare/Kenneth Nilsson överläkare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 13. TBE-virus (PDF, 218 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010- 205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Lena Dillner, enhetschef.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 14. MPR-virus (PDF, 169 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertis i form av erfarna mikrobiologer och läkare med dubbel specialistkompetens inom virologi och infektionsmedicin finns på laboratoriet för stöd vid särskilda frågeställningar via telefon eller e-post året runt. För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på 031-342 100.

Enheten för molekylär diagnostik 031-342 47 48. Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Charles Hannoun, medicine doktor, mikrobiolog, Maria Andersson, medicine doktor, BMA.

Ledare av NRL är Magnus Lindh, professor, specialistläkare i klinisk virologi och infektionsmedicin.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 15. Gastroenteritvirus (PDF, 199 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande vardag.

Ledare av NRL är Johan Brynedal Öckinger, molekylärbiolog.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 16. Luftvägsvirus (PDF, 196 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om infektion med högpatogent coronavirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 24 00.

För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst på 010- 205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 17. Högpatogena coronavirus (PDF, 205 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om blödarfeber tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 2400.

För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst på 010- 205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 18. Blödarfebervirus (PDF, 206 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om infektion med nipahvirus eller hendravirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 24 00.

För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 19. Övriga virus riskklass 4 (PDF, 203 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om Bacillus anthracis i miljöprov tillhandahålls 24/7-beredskap för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 24 00.

För övriga frågor nås kontakt via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30  och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 08-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 20. Bacillus anthracis (PDF, 198 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Båda laboratorierna kan kontaktas.

Huvudansvarigt NRL Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kundtjänst vardagar kl. 08:00-17:00 samt helgdagar kl. 08:00-14:00, 031-342 49 45 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

baktlab.su@vgregion.se

Ledare för NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare, epost.

christine.wenneras@microbio.gu.se

Kompletterande NRL Region Jönköpings län, Klinisk mikrobiologi

Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl. 08:00-16.30, tel. 010-242 20 00 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

laboratoriemedicin@rjl.se

Ledare för NRL är Anna J Henningsson, docent, överläkare, epost.

anna.jonsson.henningsson@rjl.se

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 21. Borrelia (PDF, 256 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Universitetssjukhuset Örebro

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar kl. 08:00-16:30 respektive helgdagar kl. 08:00-14:00 på 019-602 35 23 för att kunna svara på enklare frågor inom C.difficile området eller ta frågan vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom C.difficile kan då oftast ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende C.difficile utförs inte på helg.

Ledare av NRL är Torbjörn Norén, docent, överläkare och Martin Sundqvist, Med Dr, överläkare.

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Kristina Rizzardi, mikrobiolog, utredare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 22. Clostridioides difficile (PDF, 229 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl. 08:00-21:00. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Ledare av NRL är Anders Sjöstedt, professor, överläkare.

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 23. Francisella tularensis (PDF, 209 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Folkhälsomyndigheten kontaktas för utvidgad resistensbestämning samt epidemiologisk typning av bekräftade isolat av M. tuberculosis.

Ledare av NRL är Jim Werngren, Utredare och mikrobiolog (PhD).

Kompletterande NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (.karolinska.se)

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Medicinsk Diagnostik Karolinska kan kontaktas vid frågor om primärdiagnostik av M. tuberculosis och icke-tuberkulösa mykobakterier, inklusive primär resistensbestämning.

Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare och Erja Chryssanthou, docent, mikrobiolog.

Region Östergötland

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar.

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00 samt helgtid kl. 08:00-15:00 via kundtjänst på 010-103 26 15.

Medicinsk Diagnostik Karolinska skall i första hand kontaktas vid frågor om primärdiagnostik av M. tuberculosis och icke-tuberkulösa mykobakterier inklusive primär resistensbestämning. Linköpings Universitetssjukhus kan vid behov bistå, särskilt kring frågor om tolkning av resistensbestämning, artbestämning med helgenomsekvensering eller PCR-screening av misstänkt tuberkulos med Xpert MTB/RIF Ultra.

Ledare av NRL är Thomas Schön, professor och överläkare i infektionsmedicin/klinisk mikrobiologi och Michaela Jonsson Nordvall, biolog.

Länssjukhuset i Kalmar

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00 samt helgtid kl. 10:00-12:00 på 0480-814 41.

Ledare av NRL är Thomas Schön, professor och överläkare i infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 24. Mykobakterier (PDF, 254 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Universitetssjukhuset Örebro

Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan kl. 08:00-16:45 på 019-602 35 23. Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08:00-13:00 via jourhavande bakteriolog via sjukhusväxeln 019-602 10 00.

Ledare av NRL är Martin Sundqvist, MD, Susanne Jacobsson, PhD, Olof Säll, MD och Hans Fredlund, MD, docent.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 25. Neisseria meningitidis (PDF, 218 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare.

Kompletterande NRL Akademiska Sjukhuset

Måndag-fredag kl. 08:00-17:00 via sjukhusväxeln 018-611 00 00.

Måndag-fredag kl. 08:00-16:45; Expeditionen Klinisk Mikrobiologi, Uppsala 018-611 39 16; jourhavande virolog 018-611 28 25; jourhavande bakteriolog 018-612 27 52.

Lördag, söndag och helgdag nås jourhavande bakteriolog kl. 09:00-13:00 på 018-612 27 52 eller genom sjukhusväxel.

Vid behov av mer fördjupade diskussioner rekommenderas kontakt under vardagar.

Ledare av NRL är Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

Kompletterande NRL Gävle Sjukhus

Kontakt vardagar via kundtjänst 026-15 55 55.

Ledare av NRL är Karolina Gullsby PhD, Mikrobiolog.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 26. Atypiska luftvägspatogener (PDF, 240 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Hallands Sjukhus Halmstad

Klinisk mikrobiolog nås vardagar kl. 08:00-16:00 och helger kl. 09:00-14:00 via växeln 035-13 10 00.

Ledare av NRL är Arne Kötz, överläkare, verksamhetschef.

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Inga Fröding, överläkare, utredare.

Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet är öppet kl. 08:00-17:00 vardagar, och mellan kl. 08:00-16:00 på helger. Jourhavande bakteriolog på 031-342 49 45 finns tillgänglig kl. 08:00-18:00 vardagar och kl. 08:00-14:00 på helger, vilket innebär att kontakt med laboratoriet avseende referensfrågor kan inledas årets samtliga dagar.

Ledare av NRL är Annika Ljung, specialistläkare i klinisk bakteriologi.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 27. Bakteriella tarmpatogener samt Helicobacter (PDF, 241 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Universitetssjukhuset i Örebro

Kontaktas vid frågor och för diskussioner om bakteriell STI.

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar kl. 08:00-16:30 respektive helgdagar kl. 08:00-14:00 på 019-602 35 23.

Ledare av NRL är Magnus Unemo, professor, mikrobiolog/molekylärbiolog, Martin Sundqvist, överläkare, Med Dr och Hans Fredlund, överläkare, docent.

Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet är öppet kl. 08:00-17:00 vardagar, och mellan kl. 08:00-16:00 på helger på 031-342 49 45. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig kl. 08:00-18:00 vardagar och kl. 08:00-14:00 på helger och kan förmedla en första kontakt för kunder med brådskande behov på 031-342 49 45.

Kontaktpersoner: Sara Keshavarzi, Marjan Ajdari, Anna Grankvist, Rahil Dahlén Kristina Eriksson, Christine Wennerås.

Ledare av NRL är Christine, Wennerås, professor, överläkare.

Kompletterande NRL Akademiska Sjukhuset

Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan kl. 08:00-16:45. Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 08:00-13:00 via jourhavande bakteriolog på telefon sjukhusväxeln 018-611 00 00.

Ledare av NRL är Björn Herrmann, docent/, mikrobiolog och Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 28. Bakteriell STI (PDF, 215 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Culture Collection University of Gothenburg (CCUG)

Under kontorstid finns i regel alltid experter att tillgå, vilka kan besvara frågor och bemöta synpunkter som rör artidentifiering, val av metodik etc. Laboratoriet är bemannat dagligen och ta emot och förmedla kontakt med relevant person. Telefonnummer till skrivexpeditionen: 031-342 49 45.

Ledare av NRL är Bodil Jönsson, PhD, enhetsöverläkare och Edward Moore, adj. professor och direktör/curator för CCUG.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 29. Cystisk fibros (PDF, 202 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Eva Morfeldt, mikrobiolog, utredare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 30. Toxinproducerande bakterier (PDF, 219 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Akademiska sjukhuset, Klinisk mikrobiologi

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation på:

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (akademiska.se)

Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl. 08:00-16.30 på 018-611 39 16. Meddelande kan lämnas via formuläret på denna webbsida (ange ämne Referensdiagnostik Rickettsia).

Ledare av NRL är Kenneth Nilsson, docent, överläkare:

kenneth.l.nilsson@akademiska.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Klinisk mikrobiologi

Kundtjänst vardagar kl. 08:00-17:00 samt helgdagar kl. 08:00-14:00 på 031-342 49 45 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

baktlab.su@vgregion.se

Ledare för NRL är Christine Wennerås, professor, överläkare.

christine.wenneras@microbio.gu.se

Region Jönköpings län, Klinisk mikrobiologi

Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl. 08:00-16.30 på 010-242 20 00 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

laboratoriemedicin@rjl.se

Ledare för NRL är Anna J Henningsson, docent, överläkare.

anna.jonsson.henningsson@rjl.se

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 31. Vissa fästingburna bakterier (PDF, 244 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är infektionsläkare Klara Sondén.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 32. Övriga bakterier riskklass 3 (PDF, 206 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Kristina Rizzardi, molekylärbiolog, utredare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 33. Epidemiologisk typning av bakterier (PDF, 243 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Klinisk mikrobiologi Kronoberg och Blekinge (KmKB)

Laboratoriet har öppet alla dagar. Akuta frågor utanför normal arbetstid handläggs av jourhavande läkare (telefonnummer via lasarettets växel 0470-58 80 00).

Laboratoriet tar emot frågor via på 0470-58 74 60, eller 070-984 46 85). Frågor via e-mail får oftast svar inom 1-3 arbetsdagar, men komplicerade ärenden kan ta längre tid.

Kontaktuppgifter till KmKB:

Ledare av NRL är Gunnar Kahlmeter, överläkare, samt Erika Matuschek, mikrobiolog.

Kompletterande NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation. Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Christian Giske, professor, överläkare, ordförande för EUCAST

Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt med NRL går via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Inga Fröding, överläkare, utredare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 34. Antibiotikaresistens (PDF, 226 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Folkhälsomyndigheten

Kontakt nås via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30. Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Therese Bergstrand, Leg. Biomedicinsk analytiker, samt Caroline Rönnberg, överläkare.

Kompletterande NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Referensfunktioner nås via länken nedan men även via telefon måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Linda JErvelius, PhD, Sektionschef Klinisk mikrobiologi samt Silvia Botero Kleiven, Med. Dr., biträdande överläkare.

Kompletterande NRL Länssjukhuset Ryhov

Vi har personal under kontorstid varje helgfri vardag under året. Kontakt tas då med kundtjänst via telefon 010-242 20 00. Vid akuta frågeställningar under helger kan kontakt tas på 010-242 23 09 som sedan kan vidarebefordra till referensfunktionen nästföljande vardag.

Ledare av NRL är Jessica Ögren Leg. Biomedicinsk analytiker, MSc, metodspecialist parasitologi samt Anna J Henningsson, överläkare/medicinsk chef.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 35. Parasiter (PDF, 280 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudansvarigt NRL Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation. Måndag-fredag kl. 08:00-16:30, samt lördag, söndag och helgdagar kl. 09:00-14:00 via Kundservice 08-123 719 99.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

Ledare av NRL är Måns Ullberg, docent, överläkare samt Erja Chryssanthou, docent, mikrobiolog.

Kompletterande NRL Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet är öppet vardagar kl. 08:00-18:00, lördagar kl. 08:00-15:00 samt söndagar och aftnar kl. 08:00-14:00. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig vardagar kl. 08:00-18:00 samt helger kl. 08:00-14:00. Telefon 031-342 49 45.

Ledare av NRL är Nahid Kondori, docent, övermikrobiolog, enhetschef och Christine Wennerås, professor, överläkare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 36. Svampar (PDF, 210 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten

För frågor nås utredare Sandra Söderholm via kundtjänst på 010-205 24 44, måndag-fredag kl. 09:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30 och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Maria Lind Karlberg, Docent, Utredare.

Analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning för NRL 37. Nya eller okända smittämnen, inklusive metagenomik (PDF, 208 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad
Dela länk till frågan