Nationella referenslaboratorier för:

Nationella referenslaboratorier för:

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel på telefon 090-785 00 00.

Mikrobiologens sekreterare nås dagtid på telefon 090-785 11 25.

Klinisk virolog kan nås dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för adenovirus

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för enterovirus (coxsackievirus, echovirus-, övriga enterovirus) och parechovirus

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för flavivirus (denguevirus, gula febern-virus, zikavirus, JEV)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig klockan 8:00-21:00 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för hantavirus

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt. Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-342 10 00. Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare samt Martin Lagging, professor, överläkare.

  • Enheten för serologisk diagnostik: 031-342 47 43
  • Enheten för molekylär diagnostik: 031-342 46 66

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för hepatitvirus (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-342 10 00. Vid behov tar jourhavande virolog kontakt med ansvariga medarbetare för herpesvirusdiagnostiken på laboratoriet.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för herpesvirus (HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Karolinska Universitetssjukhuset

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag. NRL kan kontaktas via funktionsbrevlådan eller via laboratoriesamordnare Carina Eklund, eller telefon 072-583 67 09.

hpvcenter@ki.se

carina.eklund@ki.se

Kompletterande laboratorium

Laboratoriemedicin Skåne

Kontaktperson Ola Forslund, telefon 046-17 19 08 eller epost.

ola.forslund@skane.se

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för humant papillomvirus

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om högpatogen influensa (H5/H7) tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap på telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för influensavirus (influensa A/B, influensa A H5N1/ H1N1, nya influensavirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för poliovirus

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Akademiska Sjukhuset

Gäller för JC/BK polyomavirus. Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Kompletterande laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Gäller för övriga polyomavirus. Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för polyomavirus (JC/BK-virus, övriga polyomavirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om rabies, monkeypox eller variola tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 2400.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för rabies- och poxvirus (rabiesvirus, variolavirus, vacciniavirus, övriga poxvirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Kompletterande laboratorium

Universitetssjukhuset Örebro

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Läkarjouren kan kontaktas vid behov vardagar 08:00-16:30 respektive helgdagar kl. 08:00-14:00 på telefon 019-602 35 23 för att kunna ta frågor vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom HTLV kan då ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende HTLV utförs inte på helg.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för retrovirus (HIV-1, HIV-2, HTLV-I/II)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

MDK kontaktas primärt för samtliga frågor. Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Kompletterande laboratorier

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Akademiska sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för TBE-virus

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för MPR-virus (mässlingvirus, rubellavirus, parotitvirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertis i form av erfarna mikrobiologer och läkare med dubbel specialistkompetens inom virologi och infektionsmedicin finns på laboratoriet för stöd vid särskilda frågeställningar via telefon eller e-post året runt. För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt.

Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på telefon 031-34 21 00.

Enheten för molekylär diagnostik på telefon 031-342 47 48. Kontaktpersoner Magnus Lindh, professor, överläkare; Charles Hannoun, medicine doktor, mikrobiolog, Maria Andersson, medicine doktor, BMA.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för gastroenteritvirus (norovirus, sapovirus, rotavirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för luftvägsvirus (RSV, parainfluensavirus, metapneumovirus, rhinovirus, övriga coronavirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om infektion med högpatogent coronavirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap på telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för högpatogena coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om blödarfeber tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap på telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för blödarfebervirus (ebolavirus, Krim/Kongovirus, marburgvirus, lassavirus, övriga inklusive RVF-virus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om infektion med nipahvirus eller hendravirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för övriga virus riskklass 4 (nipahvirus, hendravirus)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke om bacillus anthracis i miljöprov tillhandahålls 24/7-beredskap för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för bacillus anthracis

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kundtjänst Klinisk mikrobiologi: vardagar klockan 08:00-17:00 samt helgdagar klockan 08:00-14:00, telefon 031-342 49 45 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

baktlab.su@vgregion.se

Kompletterande laboratorium

Region Jönköpings län

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Nationellt referenslaboratorium för Borrelia och andra fästingburna bakterier (rjl.se)

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för borrelia (Borrelia burgdorferi s.l.)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Universitetssjukhuset Örebro

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar klockan 08:00-16:30 respektive helgdagar klockan 08:00-14:00, telefon 019-602 35 23, för att kunna svara på enklare frågor inom C.difficile området eller ta frågan vidare till relevanta personer kopplade till referensfunktionen. Uppföljande diskussion med expertis inom C.difficile kan då oftast ske nästkommande vardag. Konfirmerande analyser avseende C.difficile utförs inte på helg.

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för clostridioides difficile

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare på telefon 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig klockan 08:00-21:00. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för francisella tularensis

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Folkhälsomyndigheten kontaktas för utvidgad resistensbestämning samt epidemiologisk typning av bekräftade isolat av M. tuberculosis.

Kompletterande laboratorier

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Medicinsk Diagnostik Karolinska kan kontaktas vid frågor om primärdiagnostik av M. tuberculosis och icke-tuberkulösa mykobakterier, inklusive primär resistensbestämning.

Region Östergötland

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar: måndag-fredag klockan 08:00-17:00 samt helgtid klockan 08:00-15:00 via kundtjänst på telefon 010-103 26 15.

Medicinsk Diagnostik Karolinska skall i första hand kontaktas vid frågor om primärdiagnostik av M. tuberculosis och icke-tuberkulösa mykobakterier inklusive primär resistensbestämning. Linköpings Universitetssjukhus kan vid behov bistå, särskilt kring frågor om tolkning av resistensbestämning, artbestämning med helgenomsekvensering eller PCR-screening av misstänkt tuberkulos med Xpert MTB/RIF Ultra.

Länssjukhuset i Kalmar

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation: Måndag-fredag klockan 08:00-17:00 samt helgtid klockan 10:00-12:00 på 0480-814 41.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för mykobakterier

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Universitetssjukhuset Örebro

Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan klockan 08:00-16:45 på telefon 019-602 35 23. Lördagar, söndagar och helgdagar klockan 08:00-13:00 via jourhavande bakteriolog via sjukhusväxeln på telefon 019-602 10 00.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för neisseria meningitidis

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Kompletterande laboratorier

Akademiska Sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Gävle Sjukhus

Kontakt via kundtjänst, vardagar 026-15 55 55.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för atypiska luftvägspatogener (Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis m fl.)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Hallands Sjukhus Halmstad

Klinisk mikrobiolog nås vardagar klockan 08:00-16:00 och helger klocan 09:00-14:00 via växeln 035-13 10 00.

Kompletterande laboratorier

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet är öppet vardagar klockan 08:00-17:00, helger klockan 08:00-16:00. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig vardagar klockan 08:00-18:00, helger klockan 08:00-14:00 på telefon 031-342 49 45.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för bakteriella tarmpatogener (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia non-pestis, Vibrio cholerae, EHEC) samt Helicobacter

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Universitetssjukhuset i Örebro

Kontaktas vid frågor och för diskussioner om bakteriell STI.

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar klockan 08:00-16:30 och helgdagar klockan 08:00-14:00 på telefon 019-602 35 23.

Kompletterande laboratorier

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet är öppet vardagar klockan 08:00-17:00, helger klockan 08:00-16:00, på telefon 031-342 49 45. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig vardagar klockan 08:00-18:00, helger klockan 08:00-14:00, och kan förmedla en första kontakt för kunder med brådskande behov på telefon 031-342 49 45.

Kontaktpersoner: Sara Keshavarzi, Marjan Ajdari, Anna Grankvist, Rahil Dahlén Kristina Eriksson.

Akademiska Sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under kontorstid finns i regel alltid experter att tillgå, vilka kan besvara frågor och bemöta synpunkter som rör artidentifiering, val av metodik etc. Laboratoriet är bemannat dagligen och ta emot och förmedla kontakt med relevant person.

Skrivexpeditionen: 031-342 49 45

Samverkan

Culture Collection University of Gothenburg (CCUG)

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för patogener vid cystisk fibros (Burkholderia cepacia komplexet, Nocardia, Burkholderia gladioli, Achromobacter xylosoxidans, Ralstonia, Pandoreae)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för toxinproducerande bakterier (Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Akademiska sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Kompletterande laboratorier

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kundtjänst för Klinisk mikrobiologi: Vardagar klockan 08:00-17:00 samt helgdagar klockan 08:00-14:00 på telefon 031-342 49 45 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

baktlab.su@vgregion.se

Region Jönköpings län

Kundtjänst för Klinisk mikrobiologi: Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16.30 på telefon 010-242 20 00 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

laboratoriemedicin@rjl.se

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för vissa fästingburna bakterier

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för övriga bakterier riskklass 3 (Brucella, Burkholderia, Coxiella burnetti, Yersinia pestis)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för epidemiologisk typning av bakterier (specialtekniker vid smittspridning etc.)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation:

Kontaktuppgifter till EDL:s personal:

Kompletterande laboratorier

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för antibiotikaresistens

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Kompletterande laboratorier

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Länssjukhuset Ryhov

Kontakt med referensfunktioner via kundtjänst via telefon 010-242 20 00. Vid akuta frågeställningar under helger på telefon 010-242 23 09 som sedan kan vidarebefordra till referensfunktionen nästföljande vardag.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för parasiter

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Kompletterande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet öppet vardagar klockan 08:00-18:00, lördagar klockan 08:00-15:00 samt söndagar och aftnar klockan 08:00-14:00. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig vardagar klockan 08:00-18:00 samt helger klockan 08:00-14:00.

Telefon 031-342 49 45.

Läs mer

Mer om nationella referenslaboratorier för svampar

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Läs mer

Mer om nationellt referenslaboratorium för nya eller okända smittämnen, inklusive metagenomik

Uppdaterad
Dela länk till frågan