Folkhälsomyndigheten har tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Informationen finns i form av fem blad som tar upp råd om när antibiotika behövs, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen. Dessutom finns ett blad med åtta vanliga frågor och svar om förkylning.

Syftet är att bladen ska kunna ge stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller mellan patienten och sjuksköterskan. De är alltså framförallt tänkta att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Samtliga blad går att ladda ner nedan på svenska, finska, engelska, arabiska och spanska.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Antibiotika och ont i bihålorna

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och ont i bihålorna

Antibiotika och luftrörskatarr

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och luftrörskatarr

Antibiotika och halsont

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och halsont

Antibiotika och svinkoppor

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och svinkoppor

Antibiotika och öroninflammation

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och öroninflammation

Antibiotika och förkylning

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Förkylning