Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Informationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.