Patientinformation – råd och fakta om antibiotikaanvändning

Lyssna

Patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor och förkylning att användas i samband med besök på vårdcentral. Syftet är att faktabladen ska vara ett stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller sjuksköterskan. Faktabladen ger råd om när antibiotika behövs, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen.

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Informationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning