Patientinformation - råd och fakta om antibiotikaanvändning

Patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor och förkylning att användas i samband med besök på vårdcentral. Syftet är att faktabladen ska vara ett stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller sjuksköterskan. Faktabladen ger råd om när antibiotika behövs, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen.

Utöver svenska finns det även ledladdningsbara pdf:er på arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Informationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Råd och fakta om antibiotikaanvändning

Antibiotika och ont i bihålorna

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och ont i bihålorna

Antibiotika och luftrörskatarr

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och luftrörskatarr

Antibiotika och halsont

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och halsont

Antibiotika och svinkoppor

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och svinkoppor

Antibiotika och öroninflammation

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Antibiotika och öroninflammation

Antibiotika och förkylning

Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Förkylning

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan