Mätningar av vårdrelaterade infektioner

Lyssna

Mätningar av antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner genomförs både på nationell och europeisknivå med olika intervaller. De genomförs på särskilda boenden (HALT) samt på akutsjukhus (ECDC punktprevalens sjukhus).

Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) genomför punktprevalensmätningar vart femte år för att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i EU/EEA länder. Senaste mätningen i Sverige skedde april-maj 2023, och koordinerades av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med Strama och vårdhygien.

Europeisk punktprevalensmätning (PPM) på sjukhus

Svenska HALT

Svenska HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på särskilda boenden. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete. Vissa år arrangeras HALT-mätning i hela Europa och koordineras av ECDC. Folkhälsomyndigheten rapporterar då vidare resultat från Svenska HALT till ECDC.

Svenska HALT