Frivillig rapportering av clostridioides difficile

Lyssna

Laboratorier kan rapportera laboratoriebekräftade fall av Clostridioides difficile, antingen via manuell rapportering genom en webbmodul eller automatiskt från laboratoriets datasystem till SmiNet.

Rapportering

SmiNets webbmodul för manuell rapportering av laboratorieverifierade fall (sminet.se)

För inställning av automatisk rapportering från laboratoriedatasystem till SmiNet, kontakta Folkhälsomyndigheten för teknisk support.

Återrapportering

Resultatet från den frivilliga rapporteringen återfinns i Folkhälsomyndighetens veckorapporter om Clostridioides difficile.