Frivillig rapportering av RS-virus

Lyssna

RS-virus övervakas med hjälp av laboratorier och barnkliniker mellan vecka 40 till vecka 20 varje år.

Rapportering via SmiNet

Från säsongen 2022-2023 kan positiva fall av RS-virus rapporteras av laboratorier via Sminet. Det fungerar att rapportera manuellt i SmiNet men den mest effektiva lösningen är att automatisera rapporteringen som för anmälningspliktiga sjukdomar. Detta görs genom xml-kodning enligt uppsatt schema. Kontakta SmiNet-supporten sminet@folkhalsomyndigheten.se samt meddela influensarapport@folkhalsomyndigheten.se när ni avser att börja rapportera via SmiNet.

Nämnardata

Rapportering av antal analyserade prover ber vi er fortsatt att rapportera via e-post till influensarapport@folkhalsomyndigheten.se.

Rapportering via Excelfiler

Om rapportering via SmiNet ännu inte är möjligt går det att rapportera fall av RS-virus via datafiler (i till exempel MS Excel-format). Datafilerna skickas till influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Antingen används en skräddarsydd fil som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller, eller så skickar laboratoriet en rapport från sitt laboratoriedatasystem som Folkhälsomyndigheten kan läsa in.

Skräddarsydda filer

Folkhälsomyndigheten anpassar de skräddarsydda Excelbladen så långt som möjligt till laboratoriet eller barnkliniken, så att rapporteringen går snabbt och enkelt.

Med hjälp av makron kan rapporteringen ske via ett klick på en knapp. Detta förutsätter att makron får aktiveras och fungerar för närvarande inte med e-postprogrammet Lotus Notes.

Lathund för rapportering via skräddarsydd fil - med makron (PDF, 361 kB) (Uppdaterad 2022-09-28)

Om makron inte kan aktiveras eller om Lotus Notes används, tillhandahåller Folkhälsomyndigheten en skräddarsydd fil utan makron. Dessa filer bifogas sedan manuellt till ett e-postmeddelande och skickas till Folkhälsomyndigheten (influensarapport@folkhalsomyndigheten.se).

Lathund för rapportering via skräddarsydd fil - utan makron (PDF, 186 kB) (Uppdaterad 2022-09-28)

Deadline

Rapporterna ska skickas på måndagar (eller senast tisdagar) för att Folkhälsomyndigheten ska kunna analysera dem inför publiceringen i veckorapporterna som publiceras på fredagar.

Återrapportering

Resultatet från den frivilliga rapporteringen återfinns i Folkhälsomyndighetens veckorapporter om RS-virus.

Veckorapporter RS-virus